Kastellholmen får flottrafik

Nästa år får Katellholmen, den lilla ön i Hudiksvallsfjärdens inre del, båtförbindelse. Ett flotte kommer att trafikera holmen.

Leif Westlin, mannen bakom båten Fia, som trafikerade Hudiksvallsfjärden sommaren 2015, lägger ytterligare en båt till sin verksamhet.

– Vi kommer att utöka med flotte till Kastellholmen från och med nästa sommar, säger han till Hälsingekusten.se.

Flotte Ingaskar

För några år sedan körde Leif Westlin en flotte till Kastellholmen. Nu kommer han igen med en flotte, som fram till nu funnits i Mellanfjärden och Stocka. Den kör bland annat folk till och från Ingaskär utanför Stocka (bilden).

Han räknar också med att det blir fortsatt trafik med Fia till Saltvik på Idenorslandet, Vallaviken på Lingarö och Hölick på Hornslandet. Nu kan Hudiksvallsborna, som tidigare inte kunnat ta sig till en enda ö i den stora skärgården, gå i land på Kastellholmen. Leif Westlin vill gärna trafikera Olmen och Kråkön med Fia, men vädret är till och från ett problem, varför regelbundna turer är svåra att lova.

Kastellholmen hette tidigare Kutharet och hörde länge till Idenors socken. Den blev med tiden överförd till Hudiksvalls stad. Landhöjningen har gjort att ön vuxit och nu utgör en grönskande oas mitt i stadens inlopp – eller trevligt utflyktsmål när isen lagt sig. Ön växte under 1800-talet också som en följd av att segelfartyg lossade barlast vid ön.

Ön har fått sitt namn av att Idenor år 1791 försåg ön med salutkanoner, som tre år tidigare hade placerats vid Batteriudden i Saltvik, Idenor. Härifrån kom namnet ”kastell”. Kanonerna flyttades senare till Köpmanberget, där de ännu står kvar.

text och foto:
Jörgen Bengtson