Tumlarskrämma lockar sälar

Östersjöfiskarna har det inte lätt med sälar och tumlare som äter fisk. Nu visar det sig att tumlarskrämmor lockar sälar!

De finns specialla tumlarskrämmor, så kallade pingers. Dessa fäster fiskarna på fisknäten, för att hålla tumlarna borta. Så långt allt väl. Problemet är att tumlarskrämmor blir matklockor för sälar.

– De använder den som matklocka. De tar då fisken och förstör näten. Det gör att fiskare inte är särskilt intresserade av att använda pingers, säger Mats Amundin, forskningschef vid Kolmårdens djurpark, till Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

Nu testas tumlarskrämmare, som bara kan uppfattas av tumlare, inte av sälar. Dessa prövas i bassänger i Kolmårdens djurpark. Faller försöket väl ut, blir det senare försök i Östersjön.

Både tumlare och sälar är däggdjur.

TumlareTumlare, som kan bli upp till 2,5 meter långa, är små valar. Den vanliga tumlaren (Phocoena phocoena) är den vanligast i svenska vatten. I Östersjön finns några hundratal tumlare. På grund av sin lilla storlek, måste tumlare äta regelbundet och oftare än större valar. Födan är i huvudsak fisk. Trots det relativt lilla beståndet av tumlare i Östersjön, är tumlare ett bekymmer för fiskare.

Än större bekymmer är dock sälarna, som är mycket större i antal.

Jörgen Bengtson
Foto: Kolmårdens djurpark