Skärgårdsvila i Söderhamn

Vintern kommer allt närmare Hälsingekusten. Skärgårdsenheten Söderhamn förbereder för vinteride i skärgården.

Klacksorarna– Vinterförberedelser på Klacksörarna känns mer som sommar, men lika fullt är bryggorna på vintervilan, skriver Skärgårdsenheten på sin facebooksida (bilden).

Den slutgiltiga invintring av skärgårdsbryggor brukar ske i november.

Men dessförinnan har Skärgårdsenheten ägnat de senaste veckorna åt att förbereda sig för vintern:
• sjömärken har blivit ommålade
• bryggor har blivit städade från fiskrens och sjögräs efter folk som inte gjort rätt för sig
• bärgning av ankare
• vintervila för bryggor
• nya kajer eller bryggor.

Under december är det möjligen ett och annat arbete som återstår på STF vandrarhem Söderhamn Rönnskär. Sedan kommer vintern definitivt och tar sitt grepp om Söderhamns skärgård.

Till sist, när isen väl kommer, brukar det bara vara isbrytning som återstår.

Jörgen Bengtson
Foto: Skärgårdsenheten Söderhamn