Söderhamn i Östersjösamarbete

Söderhamns kommun deltar i oktober i år i ett seminarium om stadsplanering. Det sker i polska Gdansk, inom ramen för samarbetet Union of the Baltic Cities. I maj 2016 är det dags att bjuda in den internationella gruppen till Söderhamn.

Union of the Baltic Cities (UCB:s) stadsplaneringskommission träffas varje år i någon av samarbetsstäderna, för att arbeta kring ett utvalt tema i den aktuella staden.

Hösten 2015 kommer gruppen i Gdansk att arbeta med temat ”Developing Sea Coast – Local and City-wide perspective”. Från Söderhamns kommun deltar integrationssamordnare Karin Olsson, samhällsplanerare Eva Widergren och kommunstyrelsens ordförande Svenerik Lindestam (S).

– Under seminariedagarna arbetar gruppen intensivt med olika workshops kring det aktuella temat. Sista dagen redovisas resultatet för stadens politiker, som har möjlighet att ta idéerna vidare, säger samhällsplanerare Eva Widergren på kommunens webbplats Soderhamn.se.

Den 22–25 maj 2016 kommer UBC:s stadsplaneringskommission till Söderhamn. Temat för träffen blir ”From Town to Sea”

– Det här är en fantastisk chans att få använda gruppens expertkompetens till att titta på våra aktuella frågor. Vi kommer att arbeta med idéer kring landområdet längs Söderhamnsåns utlopp ut mot Stugsund, säger samhällsplanerare Eva Widergren.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun