Sjöräddning som tidigare

Årets båtsommar ledde till ungefär lika många utryckningar som förra sommaren.

Representanter från sjöräddande myndigheter och organisationer (Sjöräddningssällskapet) samlas en gång per år för avstämning och framåtblickande.

I början av förra veckan strålade de sjöräddande aktörerna i ett av Sveriges 13 sjö- och flygräddningsområden samman i Söderhamn. Området sträcker sig från Örnsköldsvik i norr till Gävle i söder. Det omfattar med andra ord Ångermanlands, Medelpads, Hälsinglands och Gästriklands kuststräckor.

Har sjöräddningsutryckningarna blivit fler eller färre under perioden april–oktober 2015 jämför med föregående säsong?

– Något fler fall än i fjol, men ingen trend, säger Anders Björk, lots och samordnare för sjö- och flygräddningen i området, till Söderhamns-Kuriren (4 november 2015).

Totalt gjorde de sjöräddande instanserna – Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Sjöpolisen och de kommunala räddningstjänsterna – 46 utryckningar längs kusten.

Kustbevakningen har både båtar och helikoptrar i sin räddningstjänst. Den har statens uppdrag att stå för sjöräddning längs Sveriges kuster. Men överlägset flest uppdrag har den ideella organisationen Sjöräddningssällskapet (bilden).

Sjöräddningssällskapet, eller som det egentligen heter Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS), medverkar i 70 procent av alla sjöräddningar i Sverige. Organisationen har drygt 220 räddningsbåtar och cirka 2 000 frivilliga engagerade i verksamheten.

Jörgen Bengtson
Foto: Sjöräddningssällskapet