Fyrskepp åter till kusten

Jungfrukusten har återfått sitt historiska fyrskepp Almagrundet. Nu har fyrskeppet ankrat upp i Gävle efter 119 år i exil.

Bakgrunden är att fartyget byggdes på Brodins Skeppsvarf i Gävle 1895–1896, för att sedan lämna staden och göra tjänst som fyrskepp.

– Det känns helt fantastiskt att äntligen få hem henne, säger Mats Wiberg, ordförande i föreningen Almagrundets vänner, till Sveriges Radio P4 Gävleborg.

Almagrundet är ett grund sydost om Sandhamn i Stockholms skärgård, som gett namn åt flera fyrskepp. Grundet fick sitt namn efter att den norska briggen Alma fick grundkänning i hård storm år 1866. Det skedde på en plats, som man då ansåg var grundfritt.

År 1896 fick Almagrundet sitt första fyrskepp, som alltså blev byggt i Gävle. Det blev sedan avlöst av ett nytt fyrskepp 1912. År 1967 ersatte en kassunfyr fyrskeppet.

AlmagrundetAlmagrundets första fyrskepp var 23,5 meter långt och hade åtta mans besättning. Mitt på fartyget stod fyren.

Båten har en lång historia efter Almagrundet, först som fyrskepp på Kopparstenarna 1913–1916, sedan som reserv, därefter fyrskepp på Hävringe 1927–1951. Efter aktiv tjänst, var fartyget museum i Malmö till 1989, där den började rosta sönder. Företaget Svecox köpte båten och ägaren Knut Borg tog henne till Norrköping för upprustning. Nästa anhalt blev Västerås och nu Gävle.

Gävle kommun var inte villig att köpa Almagrundet. Det blev privata finansiärer, som gav henne en kajplats på Alderholmen, mitt emot där fartyget är byggt. Ägaren har lånat ut fartyget till en förening, som tar ansvar för henne i Gävle.

Almagrundet är ett av de sista fartygen som finns kvar i originalskick från tiden som fyrskepp.

Jörgen Bengtson