Bullerskydd till havs

Mark- och miljööverdomstolen satte tidigare i december upp gränsvärden för undervattensbuller, för att skydda tumlare. Bullergränsvärden kan även bli aktuella för att skydda djur längs Hälsingekusten, om buller skulle hota dem vid till exempel en framtida byggnation av vindkraftverk till havs.

Bakgrunden till domstolens beslut är vindkraftsföretaget Favonius AB:s ansökan om att få bygga en vindkraftspark i havet utanför Falkenberg. Bolagets planer är att bygga upp till 50 vindkraftverk, maximalt 190 meter höga, på 6,5–8 kilometers avstånd från land.

Ansökan har tidigare fått nej i första instans, Mark- och miljödomstolen, för att bolaget bland annat inte kunde visa hur det skulle skydda tumlare och torsk i området från att störas.

Mark- och miljööverdomstolens beslut är troligtvis slutet på en lång rättslig process. Inget tyder i dag på att Favonius AB planerar att överklaga beslutet till Högsta domstolen.

– Villkoren för när och hur bolaget får arbeta med exempelvis pålning, sprängning och borrning är väldigt tydliga och bra, säger Pia Almbring på Havs- och vattenmyndigheten, HAV, i ett pressmeddelande.

– Området gränsar till Stora Middelgrund som är väldigt viktigt för Kattegatts tumlare, särskilt för honor och kalvar under diperioden. För höga nivåer på undervattensbuller kan leda till flyktbeteende, som gör att mor och kalv kommer ifrån varandra, säger hon.

HAV har tidigare sagt nej till planerna på en vindkraftspark i Kattegatt, dels för att skydda tummarna, dels för att skydda ett viktigt lekområde för torsk. Inför slutprövningen i Mark- och miljööverdomstolen fann HAV ”att det finns möjligheter, med skyddsåtgärder och försiktighetsmått, att anlägga vindkraftsparken med metoder som innebär att ljudnivåerna under vatten kan hållas inom godtagbara gränser så att tumlare och torsk inte skadas eller störs”.

95661_56690vindkrafthavsbaseradsxc

Jörgen Bengtson
Bild: SXC