Musselodling på Hälsingekusten?

Kan musselodling vara något för Hälsingekusten?

Ja, absolut. Projektet ”Baltic Blue Growth” (BBG) ska pröva om musselodling kan vara ett sätt att rädda Östersjön från övergödning. Projektet får 50 miljoner kronor i stöd från EU:s Östersjöprogram. Region Östergötland är ansvarig för projektet, som ska pågå i tre år.

blamusslorEtt av Östersjöns största miljöproblem är övergödning på grund av utsläpp av främst kväve och fosfor. Blåmusslan (bilden) kan vara en del av lösa detta problem.

Musslorna lever av att filtrera växtplankton i vattnet och binder då dessa ämnen. Storskalig musselodling kan minska effekten av övergödningen.

Projektet BBG ska också testa möjligheterna att använda musslor i djurfoder.

Region Östergötland är projektägare för BBG. Regionen ska leda 18 partner från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland. Projektet ska pågå i tre år, med start i mars 2016. Projektets totala budget är sex miljoner euro, cirka 50 miljoner kronor.

– Syftet är att hitta innovativa lösningar på ett stort gemensamt problem. Region Östergötland ser fram emot att leda projektet, säger regionrådet Göran Gunnarsson (C) i ett pressmeddelande.

En av odlingarna finns i Sankt Annas skärgård och ägs av Vattenbrukscentrum Ost. Projektet kommer att testa olika odlingstekniker och titta på de ekonomiska förutsättningarna för storskalig musselodling.

– Om resultatet blir lyckat kommer musslorna inte bara att bidra till att rena Östersjön utan även kunna skapa kommersiell marknad för musslor, vilket på sikt kan leda till nya näringar i vår kust och skärgård, säger Bengt Nordström, ordförande i Vattenbrukscentrum Ost, i ett uttalande.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay