Nysatsning i Ljusne

Skogskoncernen Stora Enso investerar drygt 150 miljoner kronor på Ala sågverk i Ljusne. Den hårt drabbade bruksorten på Hälsingekusen får därmed en rejäl injektion.

StoraEnsoStora Enso, med bas i Finland, satar 16 miljoner euro på pelletsproduktion och förnyelse av pannan på Ala sågverk. Stora Enso vill ta vara på spån och bark – biprodukter från sågen – och pressa dem till pellets. Satsningen ligger i linje med Stora Ensos strategi att öka vidareförädlingen av träprodukter.

– Det här känns riktigt bra och det är ett beslut som vi har väntat på. Det är roligt för hela bygden och för kommunen, säger Christer Rosén, Ala sågverks chef, till www.helahalsingland.se.

– Investeringen är den största satsningen på 15 år i Ala, säger han.

I dag arbetar drygt 130 personer vid Ala-sågen. Nu behöver Stora Enso nyanställa. Dels behövs folk under byggtiden på cirka ett år. Dels behöver själva pelletsproduktionen cirka sju personer i driften. Produktionen ska starta andra kvartalet 2017.

Stora Enso har en omsättningen på 10,2 miljarder euro och 27 000 anställda (2014). Bolaget är världens femte största skogs-, pappers- och förpackningsföretag efter omsättning. Huvudkontoret ligger i Helsingfors i Finland.

Jörgen Bengtson