Blickfång Söderhamns skärgård

Söderhamn har, som enda kommun i länet, en aktiv skärgårdsförening med 275 medlemmar, eget museum i Fiskarstan (Söderhamn) och möten året om.

Det mesta av vad Söderhamns kust- och skärgårdsförening gör, sker på fastlandet, i Söderhamns stad. Men föreningen är också engagerad i projekt för skärgårdsöarna och Internationella fyrdagen med aktiviteter på Storjungfrun.

I senaste numret av tidskriften Vi skärgårdsbor, organ för Skärgårdarnas riksförbund (SRF), berättar Söderhamns kust- och skärgårdsförening om sin verksamhet år 2015.

De stora, publika aktiviteterna är Österdagarna och Internationella fyrdagen.

Österdagarna pågår under tre sommardagar i och kring föreningens Fiskaremuseum, med guidningar av Fiskarstan, underhållning och utställningar. Förra årets nyhet var att föreningen byggt en scen för sommaraktiviteterna. Österdagarna 2015 lockade cirka 300 besökare.

Internationella fyrdagen är en dag i slutet av augusti, som firas av fyrälskare över hela världen. Förra året gjorde för första gången Söderhamns kust- och skärgårdsförening, i samverkan med andra, fyrdagen på Storjungfrun till tre dagar med totalt cirka 200 besökare. För de flesta ingick då också ett besök i Storjungfruns fiskarkapell.

Ronnskar WidlundSöderhamns skärgård är den mest åtkomliga delen av Hälsinglands skärgård, eftersom kommunen har satsat på att öppna skärgården för besökare. Det sker genom att kommunen driver vandrarhem på ön Rönnskär (bilden) och har övernattningsstugor på ytterligare tre öar. Till detta kommer tur- och taxibåtstrafik, som gör att människor utan egen båt kan ta sig ut till många av öarna.

Nu ger Söderhamns kust- och skärgårdsförening extra draghjälp åt dem som vill upptäcka skärgården på egen hand. Föreningen har under 2015 tagit fram en Powerpointpresentation i form av en tidsresa i Söderhamns skärgård.

Jörgen Bengtson
Foto: Eva Widlund