Hälsingebygden nytt projekt

Utveckling Hälsingebygden fick i dag besked om att man blivit godkänd av Jordbruksverket. Utveckling Hälsingebygden är ett så kallat Leader-område för lokal utveckling, där Hälsingekusten ingår.

Lokala grupper kan söka pengar för att utveckla sin del av Hälsingland. Analysen, som ligger bakom Utveckling Hälsingebygden, betonar att det finns ”goda möjligheter till utveckling av området där styrkor finns som attraktivt landskap, stolthet för den egna regionen, Världsarvet Hälsingegårdar, närhet mellan stad och land, många småföretagare, en god turismutveckling, engagerade aktörer och eldsjälar”.

Flera EU-fonder samverkar i inom ”lokalt ledd utveckling”, som är termen Jordbruksverket och EU använder.

– Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag, förklarar Jordbruksverket på sin webbplats för stöd inom lokalt ledd utveckling.

Utveckling Hälsingebygden omfattar åren 2014–2020, trots att Leader-projektet startar först senvintern 2016. Hälsingebygden har 38 miljoner kronor att fördela under vad som i praktiken blir knappt fem år.

– Generellt kan man säga att det är relativt lite pengar till rena fysiska investeringar, säger Hudiksvalls kommunala landsbygdsstrateg, Olle Persson, till Långvind.com.

Halsingebygden kartaLeader Hälsingebygdens webbplats framgår att Hälsingebygden kan ge projektstöd för ”insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet”.

I början av april kommer Utveckling Hälsingebygden att genomföra en informationsturné i de sju berörda kommunerna om hur man kan söka pengar. Men redan nu kan man lämna in ansökan via Jordbruksverket. Den som lämnar in en tidiga ansökan, kan se fram mot beslut före sommaren.

Utveckling Hälsingebygden omfattar hela Hälsingland, inklusive östra Härjedalens kommun, som Ytterhogdal är en del av. Ytterhogdal är ett stycke Hälsingland i Härjedalens kommun.

Jörgen Bengtson
Karta: Utveckling Hälsingebygden