Blåstången tar sig

Blåstången längs södra Gästrikekusten fortsätter att återhämta sig efter kollapsen 2010.

Vegetationskladda bottnarDet visar Länsstyrelsen Gävleborgs övervakning av vegetationsklädda bottnar.

Blåstången och dess systerart smaltång fortsätter att återhämta sig efter den kraftiga minskningen, som Länsstyrelsen observerade 2010 mellan södra länsgränsen och Iggön.

– Då tång utgör en viktig habitat- och födoresurs, och på så sätt är en nyckelart i hårdbottensamhället, används dess djuputbredning och täckningsgrad för att utvärdera miljötillståndet, skriver Länsstyrelsen i rapporten.

Sedan 2002 inventerar Länsstyrelsen bottenvegetationen vartannat år på ett tjugotal lokaler längs Hälsingekusten och Gästrikekusten, med särskilt fokus på smaltång och blåstång.

Vid 2010 års inventering observerades en kraftig minskning av tångens täckningsgrad och djuputbredning vid platser söder om Norrsundet. Orsaken till denna minskning är okänd.

Uppföljande inventering 2011 och 2012 visar på en återhämtning för tången, med föryngring av både smal- och blåstång. 2014 års inventering visar att denna positiva återhämtning har fortsatt.

Under sensommaren 2016 är det dags för nästa inventering. Den ger möjlighet att utvärdera om den positiva utvecklingen för bottenvegetationen längs länets kust håller i sig.

Jörgen Bengtson