Säljakt på onsdag

Den 20 april startar årets säljakt i Gävleborg. Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på gråsäl, totalt 70 sälar i Gävleborg. I Sverige som helhet får 480 gråsälar fällas.

grasal vid bryggaSkyddsjakten inleds den 20 april och pågår som längst till 31 december 2016.

– Skyddsjakten får endast ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Detta innebär att jakt inte får bedrivas på annans jaktområde, vilket var tillåtet under 2015 års skyddsjakt, skriver Länsstyrelsen Gävleborg på sin webbplats (8 april 2016).

Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn igång.

Naturvårdsverket har också beslutat att jägare får ersättning för prover från sälar, som skickas in till Naturhistoriska riksmuseet.

Gråsälen var länge hotad. Men den har nu en så stark tillväxt att den är ett växande problem för yrkes- och fritidsfiskare.

På Hälsingekusten är sälarna många, till fiskarnas förtret. Problemet är att sälar och människor konkurrerar om samma föda: fisk. Sälarna älskar samma fisk som människor som lax, sik och strömming.

Gråsälen, liksom knubbsälen, höll på att bli utplånad under 1900-talet, först av jakt, sedan av miljögifter.

Gråsälen i Östersjön minskade från nära 100 000 djur i början av 1900-talet till som minst 2 000-3 000 djur i början av 1980-talet. Sedan dess har den återhämtat sig väl. I dag finns det cirka 30 000 gråsälar i Östersjön.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay