Dialog på Söderhamnskusten

Vad betyder en ny översiktsplan för Söderhamnskusten? Otsdialogerna är i gång. Sandarne och Vågbro var först ut. Det blir dialoger runtom i kommunen till och med den 7 juni.

Ortsidalog VagbroSandarne och Vågbro (bilden) genomförde de första ortsdialogerna den 10 maj, som inspiration och underlag till kommunens nya översiktsplan.

– Det var som att trycka på en knapp! Diskussionen kom igång på studs kring de fem borden och den var livlig och engagerad, berättar samhällsplanerare Eva Widergren, som ledde kvällen i Sandarne tillsammans med Ingemar Olofsson, på Söderhamn.se.

Symboler placerades ut på kartor för att visa omtyckta, unika och viktiga platser. Mycket skrevs också ned. Det fanns tankar och idéer om områden som översiktsplan tar upp, som bland annat infrastruktur, kulturmiljö och friluftsliv.

Kvällen i Sandarne rymde även tankar om hur upplägget fungerat.

– Kommunen behöver hitta sätt att möta målgrupper som är svårare att nå, till exempel yngre människor, besökare i kommunen och nyanlända, säger Eva Widergren.

I Vågbro värdshus samlades ett mindre gäng samma kväll. Fyra vågbrobor ville prata om ortens nutid och framtid, om möjligheter och hållbarhet.

– Vi pratade mycket om vad som är unikt och vilka mötesplatser som finns i Vågbro. Gruppen framhöll fina vandringsleder och skidspår, men saknar Vågbrobadet. Seniorboenden på orten efterlystes, säger Johnny Olofsson och Niclas Brodin som höll i dialogen.

Alla har möjlighet att ge sin syn på utvecklingen.

– Du som inte tog chansen att vara med – när ortsdialogerna är klara kommer du att kunna lämna synpunkter via bland annat soderhamn.se, säger den kommunala webbplatsen.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun