Lönsamt satsa på miljön?

Om tolv dagar startar årets Havs- och vattenforum i Göteborg. I år sätter det pengarna i fokus: ”Satsa på miljön ny lönsam trend?”, frågar Havs- och vattenforum. Det är mötesplats för alla i Sverige, ”som jobbar med, för eller tack vare levande hav, sjöar och vattendrag”. Arrangemanget brukar samla närmare 500 deltagare.

Havs- och vattenforumHavs- och vattenforum 2016 (bilden) går av stapeln den 24–25 maj, i år för fjärde gången. Arrangör är Havs- och vattenmyndigheten (HAV). I år fokuserar Havs- och vattenforum på fiskeripolitik, miljöföroreningar som inte varit så kända, miljösatsningar, vattenförvaltning och frågan om vi ser en verklig förändring i synen på miljöarbetet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättar om regeringens ambitioner inom svensk fiskeripolitik och inte minst hur man får ihop ekvationen ett lönsamt och ekologiskt hållbart fiske.

Regeringens utredare Göran Enander talar om hur spridningen av högfluorerade ämnen, så kallad PFAS, kunde ske till dricksvattentäkter under många år utan att någon upptäckte dem.

Miljörättsprofessor Gabriel Michanek hjälper oss att reda ut snårig juridik kring vattenförvaltningen.

En röd tråd i årets program är miljösatsningar och pengar. Allt fler banker och pensionsbolag ställer till exempel höga miljökrav för att minimera risker med sina investeringar.

– Är detta enstaka satsningar eller ser vi nu en verklig förändring i synen på miljöarbete? frågar HAV i ett pressmeddelande inför konferensen.

Frågan blir föremål för en paneldebatt med bland andra Bodil Liedberg Jönsson, chef för strategiska utvecklingsprojekt i Oskarshamns kommun, Carl Piper, verkställande direktör för Högesta Christinehofs Fideikommiss AB, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg , Ylva Öhrnell, ordförande i Nätverket för Hållbart Näringsliv, och Peter Hermansson, verkställande direktör för FKAB Marine Design i Uddevalla.

Jörgen Bengtson