Sommaren här

Sommaren kom rasande fort till Hälsingekusten. Nu har det varit fem dygn efter varandra med sommartemperatur, det vill säga minst tio grader Celsius i dygnsmedeltemperatur.

Sommar 2016Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) bestämmer när meteorologisk sommar inträder. Sommarens ankomst är det första dygnet av fem med sommartemperaturer. Den 8 maj visar SMHI-kartan att det är sommar på Hälsingekusten med undantag för några kustavsnitt. Det är alltså först i efterhand man kan bestämma sommarens eller någon annan årstids ankomstdatumet.

När kriteriet för sommar är uppfyllt, är det fortsatt sommar även om sommaren får bakslag i form av kyligare dagar eller perioder. Sommarkartan tar SMHI fram automatiskt från en så kallad griddad analys, som är gjord i ett rutnät över nordvästra Europa. Den griddade analysen väger samman temperaturobservationer och prognoser. Varje beräkningspunkt i rutnätet motsvarar en yta på elva gånger elva kilometer.

I den automatiskt gjorda analysen kan enstaka beräkningspunkter skilja sig från det storskaliga mönstret. Som en följd av det kommer även årstiderna att kunna variera inom små områden.

Jörgen Bengtson