Stocka får sjömack

Förra sommaren blev Stocka en av få hamnar på Hälsingekusten med latrintömningsanläggning. I sommar blir den en sjömack i gästhamnen.

Redan den 1 augusti i år kan Stocka ha sin bensin- och dieselmack på plats. Stocka byaråd ekonomisk förening började planera för en sjömack för ett år sedan. När Långvind.com i juli 2015 skrev om tömningsstationen (Stocka får båtavlopp), berättade Johan Landevall, Stocka byalag, att det fanns planer på en sjömack. Hälsingekusten.se skrev mer om det i artikeln Sjömack till Stocka? (12 februari 2016).

Under vinterhalvåret fick byalaget folk att teckna andelar i den tänkta sjömacken. Vid årsskiftet 2015–16 var 222 andelar sålda.

Den 16 maj kontaktade Stocka byaråd kommunen för att få hjälp med kommunal borgen för sjömacken, som går under namnet projektet Stocka Sjömack. Redan dagen efter var frågan uppe som ett extra ärende på sammanträde med Nordanstigs kommunstyrelse.

– Sjömacken ökar attraktionen och är en viktig utveckling för Stocka och besöksnäringen, säger ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) på webbplatsen Nordanstig.se

Satsningen är än mer anmärkningsvärd, eftersom den sker trots att det redan finns en byafinansierad mack på land, granne med butiken Kajutan. Nu, liksom då (2009–2010), finansierar Stockaborna macken via andelar, som ska täcka skillnaden mellan bidrag och den totala investeringskostnaden.

Den stora finansiären är Jordbruksverket, som ger bidrag på upp till 90 procent av kostnaden. För att kunna finansiera investeringen innan Jordbruksverket betalat ut sitt bidrag, behövde föreningen ett kortsiktigt banklån. Det löste sig genom att kommunstyrelsen gick i borgen. Några dagar senare beviljade Jordbruksverket Stocka byaråd bidrag.

Jordbruksverket beviljar antingen 50 eller 90 procent av investeringskostnaden.

– Här var föreningens, ortens och kommunens engagemang avgörande, säger Mariana Femling på Länsstyrelsen Gävleborg, som hanterar bidraget från Jordbruksverket, till Nordanstig.se.

Stocka sjomackArbetet är redan igång med att bygga sjömacken, nu med att lägga rör och få pumpen på plats. På bilden håller Christer Sundgren och Johan Landevall på att såga upp rördiken på kajen i Stocka.

Målet är att sjömacken ska vara igång senast den 1 augusti i år.

En av eldsjälarna bakom sjömacken är Christer Sundgren, styrelsemedlem i Stocka byaråd.

– Stocka sjömack kommer att ligga nära öppna havet, vilket gör det lätt och relativt snabbt att ta sig in från segelleden. Det är gott om plats och djup även för större båtar. Ett flertal näringsidkare som exempelvis Kajutan, Restaurang Måsen och Sjöbodens Hantverk kommer att gynnas av Sjömacken, säger han till Nordanstig.se.

Jörgen Bengtson
Foto: Nordanstigs kommun