Nykterhetskoll till sjöss

Den här vecka skärpet Kustbevakningen nykterhets- och fartkontrollen på Hälsingekusten och resten av Sverige.

KustbevakningenKustbevakningen vill med denna extra kontroll öka fokus på sjösäkerheten och allmänhetens kunskap om vad som gäller. Den vill också ge folk möjlighet att möta Kustbevakningens personal.

Sverige fick den 1 juni 2010 en ny lag med sänkt promillegräns – 0,2 promille – till sjöss. Regeln gäller alla fartyg, som gör minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter långt. Lagen gäller för både yrkessjöfart och fritidssjöfart

Sedan dess har antalet misstänkta för sjöfylleri minskat från nio procent 2010 (290 fall) till cirka 3,5 procent 2015 (67). Kustbevakningens slutsats är att nykterheten blivit bättre.

– En slutsats vi kan dra av det är att det alltjämt pågår en beteendeförändring där personer i allt högre grad har en nykter båtförare med sig, säger Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Kustbevakningen är en kombination av polis, räddningstjänst och militär. I Kustbevakningens uppdrag ingår gränskontroll, sjöräddning, oljebekämpning, nykterhetskontroll, fiskeri- och jaktövervakning. Kustbevakarna har långtgående befogenheter. De kan till exempel preja, stoppa och borda fartyg.

Dessutom utför Kustbevakningen uppdrag åt polis, länsstyrelser och Havs- och vattenmyndigheten.

Kustbevakningen har 25 kuststationer i Sveriges och en flygkuststation. Kuststationerna i Norrland är Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå och Luleå.

Jörgen Bengtson
Foto: Kustbevakningen