Mer sjöräddning
hittills i år

Antalet sjöräddningsfall i Sverige januari–juli 2016 har ökat med tolv procent till 708 jämfört med tidigare år. Jämförelsen gäller ett medelvärdet för motsvarande period 2000–2015, 634 fall.

Grundstötning (19 procent) är den vanligaste larmorsaken 2016, följd av maskin- och propellerhaveri (16 procent), observation av drivande båt (13 procent) och sjuktransport (12 procent).

Om man jämför antalet sjöräddningsfall i år mot förra året, var ökningen stor, från 540 fall januari–juli 2015 till 708 januari-juli 2016.

Sjofartsverket Maria Boman– Det är väldigt svårt att säga vad den aktuella ökningen kan bero på. När det är fint väder är många båtar ute, vilket i sig kan leda till flera olyckor, men det resulterar också i lägre riskfaktor. Det kan också vara många båtar ute när det uppstår halvdåligt väder (snäppet under kuling), eller att man överraskas av dåligt väder och då blir det naturligtvis högre riskfaktor, säger Peter Lindquist, teknisk samordnare för sjö- och flygräddningen, SAR Management, i ett pressmeddelande från Sjöfartsverket.

Det statliga ansvaret för sjöräddning ligger hos Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, som är känd under sin engelska förkortning JRCC, Maritime Rescue Coordination Centre.

Förutom JRCC finns privata Sjöräddningssällskapet, Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS). SSRS medverkar i 70 procent av alla sjöräddningar i Sverige.

Maria Boman (bilden), erfaren räddningsledare på JRCC, delar med sig av praktiska råd för den som ger sig ut med båt till sjöss.

• Utrusta båden med dragg med tillräckligt lång ankarlina; ett ankare med minst 50 meter lina kan rädda många i utsatt situation.

• Glöm inte bort öskar och åror om du har en mindre båt.

• Ha mobilen laddad och förvarad i vattentätt fodral, med geografisk positionering påslagen så, JRCC kan få din position via mobilen om olyckan är framme.

• Berätta om din rutt i förväg för någon anhörig.

• Kontrollera innan avgången att kylvattenslangen är hel och inte har spruckit. Många tror då att båten varit på grund och därför tar in vatten.

• Håll koll på vädret i förväg.

• Anpassa farten till rådande omständigheter som sikt, sjö, andra båtar, eventuella badare och övriga omständigheter.

• Använd flytväst.

• Avrapportera till nära och kära när ni kommit fram till målet eller ändrat färdväg.

Jörgen Bengtson
Foto: Sjöfartsverket