Ny plan för
strömming och torsk

Östersjöns strömming och torsk har fått en ny förvaltningsplan, som innebär förändringar för yrkesfisket. Sverige bestämmer inte längre över sin egen fiskeripolitik, utan det gör Europeiska Unionen (EU).

EU:s nya förvaltningsplan för torsk, strömming/sill och skarpsill i Östersjön trädde i kraft den 20 juli i år. Den ersätter tidigare förvaltningsplan från 2007, som bara omfattade torsk.

Den 1 januari 2014 reformerades EU:s gemensamma fiskeripolitik och bland annat infördes landningsskyldighet. Att förvaltningsplanen för torsk, sill och skarpsill i Östersjön nu är beslutad, innebär också ökade möjligheter att genomföra denna reform, bland annat genom att utveckla mer selektiva redskap för att minska bifångster av oönskad fisk.

Att den nya planen omfattar flera arter är viktigt, då arter samspelar och påverkar varandra. Den ska bidra till hållbar förvaltning och livskraftiga bestånd, säger Hav- och vattenmynidgheten (HAV) i ett pressmeddelande (20 juli 2016).

– Förvaltningen ska utgå från den så kallade ekosystemansatsen, där man bland annat ska ta hänsyn till hur fisket påverkar den marina miljön och försöka minimera sådant som kan ge negativa effekter, säger Inger Dahlgren, chef för enheten för fiskereglering på HAV, i pressmeddelandet.

Målet med planen är att ”att bestånden av sill, skarpsill och torsk i Östersjön ska återställas till och bevaras över nivåer för maximal hållbar avkastning”.

Enligt EU:s fiskeripolitik ska EU-länderna ha uppnått detta mål senast 2020. Planen sätter också upp intervall för hur hög fiskeridödligheten får vara för de olika arterna. Det finns en övre och en undre gräns för att bestånden inte ska påverkas negativt på lång sikt.

Enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) ser det till övervägande delen bra ut för bestånden av både strömming/sill och skarpsill i Östersjön. Det ser sämre ut för torsken, främst i det västra beståndet.

Stromming pa tallrikDen som ser fram mot strömming på tallriken på Hälsingekusten, bör alltså inte oroa sig. Långvind.com får dock höra från både restauranger och försäljare att strömmingstillgången är dålig längs södra Norrlandskusten.

I Östersjön samarbetar berörda länder i en regional samarbetsorganisation för fiskefrågor, Baltfish.

– Den nya planen ger bra förutsättningar för det regionala arbetet i Östersjön, till exempel vilka redskap som ska få användas, om vissa områden behöver ökat skydd och när fiske ska tillåtas, säger Inger Dahlgren.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay