Havsnära bostäder
i Mellanfjärden?

Mellanfjärden får sannolikt ett tillskott på 16–17 bostäder i attraktivt läge. Nordanstigs kommun förhandlar med tre exploatörer om köp av mark, som kommunen äger öster om fiskeläget.

Det är inte klart om det blir permanentbostäder eller fritidsbostäder, enfamiljshus eller flerfamiljshus. Kommunen håller också öppet för ägandeform.

Mellanfjarden HamnlyckanBilden visar Mellanfjärden vid ån och kaféet Hamnlyckan.

Ett problem med nya hus i Mellanfjärden är vatten och avlopp (va).

Mellanfjärdens va-nät är underdimensionerat. Färskvattnet tar slut torra somrar. Reningsverket har inte kapacitet för att klara dagens fastigheter.

Om det ska kunna bli en exploatering av ett nytt tomtområde i Mellanfjärden, måste va-frågan först få en lösning. Här är Stig Eng (C), ordförande för kommunstyrelsens ledningsutskott, optimist.

– Vi har ju en va-plan, däri ingår att samordna Mellanfjärden med Strömsbruk, via en överföringsledning, säger han till Hudiksvalls Tidning i dag.

Denna ledning öppnar med största sannolikhet för en väg mellan Mellanfjärden och Lönnångersfjärden. Därmed skulle Kustvägen få en efterlängtad förlängning söderut.

– Då får vi en parallellösing på plats, det finns ett förslag på väg upp i ledningsutskottet, säger Stig Eng.

Frågan om väg mellan Lönnångersfjärden och Mellanfjärden är en gammal fråga i Nordanstig. Tidigare förslag att få till stånd en väg, som skulle binda samman två vägstumpar med 2 500 meter ny väg, har misslyckats. Nu kanske en va-ledning plöjer för en väg.

Kommunalekonomiskt skulle en sådan väg – för hemtjänst, räddningstjänst och skolskjutsar – blir en tillgång, liksom för besöksnäring, företag och enskilda längs Nordanstigs södra kust.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om arbetet med att få en sammanhållen kustväg i Nordanstig: Kustvägen får ingen förlängning (30 oktober 2014), Stopp för kustväg (6 april 2014), Steg mot ny kustväg (12 mars 2013), Snart klart med kustväg (26 januari 2013), Nytt steg mot kustväg (15 september 2012), Nordanstig får hel kustväg (21 augusti 2012) och Samlad kustväg i Nordanstig? (21 april 2011).

Text och foto:
Jörgen Bengtson