Mindre utsläpp
från fartyg till havs

Östersjöländerna vill minska utsläpp till sjöss genom hårdare miljökrav på nybyggda fartyg. Länderna runt Östersjön har gått samman i ett gemensamt förslag om hårdare miljökrav på nybyggda fartyg.

Enligt förslaget ska kväveoxidutsläppen från nybyggda fartyg minska med 80 procent.

– Det kommer innebära mindre utsläpp av skadliga luftföroreningar, säger Nariné Svensson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen, till Sveriges Radio (SR).

– Det kommer förbättra miljön helt enkelt, både i luften och vattnet samt människors hälsa som också påverkas av sådana utsläpp, säger hon.

ship-1578528_960_720Varje år släpper sjöfarten i Östersjön och Kattegatt ut omkring 370 000 ton kväveoxider i luften. Det är ungefär lika mycket som Sverige och Danmark tillsammans gör från land!

Utsläppen påverkar både försurningen och övergödningen av Östersjön. Därför har Sverige tillsammans med de andra Östersjöländerna lämnat in en ansökan till FN:s sjöfartsorgan IMO. I ansökan föreslår de att kväveoxidutsläppen från nybyggda fartyg ska minska med 80 procent.

– Fartygs livslängd är 20–30 år, så det kommer ta 30 år innan hela fartygsflottan är utbytt och följer de nya reglerna. Så det är bra, men det är inte tillräckligt snabbt, säger Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap på Linnéuniversitetet i Kalmar, till Sveriges Radio.

Föreningen Svensk Sjöfart, som företräder sextiotalet rederier i Sverige, är positiv till skärpta miljökra. Men föreningen varnar också för att Sveriges konkurrenskraft kan bli lidande, eftersom förslaget bara gäller Östersjön och Kattegatt.

– Vi skulle gärna se att Sverige tar ett initiativ för att införa liknande regelverk i hela EU för att därmed främja miljö och säkerställa konkurrenskraften, säger Fredrik Larsson, miljöchef på Svensk Sjöfart, till Sveriges Radio.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay