Sjöräddningen
flyttar i Hudiksvall

Sjöräddningen ser ut att expandera i Hudiksvall, med både ny räddningsstation nedanför Köpmanberget och ett större räddningsfartyg.

Hudiksvalls sjöräddningsstation, som kom till Hudiksvalls småbåtshamn 1997, flyttar sannolikt längre ut i Hudiksvallsfjärden till en ny plats nedanför Köpmanberget. Hudiksvalls kommun ställer sig positiv till en flyttning och beslutade i dag att föreslå ändring i detaljplanen för området Köpmanberget 2:8, som nu går ut på samråd.

– Vattenområdet i planområdets västra del lämpar sig för anläggning av bryggor för Sjöräddningens verksamhet, skriver plan- och bygglovskontoret i sitt tjänsteutlåtande.

Tanken är också att bryggorna på sikt skulle ”kunna gynna även de boende i närliggande område”, det vill säga de bostäder som är planerade för området nedanför Köpmanberget.

270f39b43c483aeaca0a0e2cf875d21fDen andra nyheter, erfar Långvind.com, är att Hudiksvalls sjöräddningsstation står i tur för uppgradering av räddningsfartyg, från rescue Evert Taube (bilden) till ett fartyg som är större och bättre klarar utomskärsvatten.

Hälsingekusten har tre sjöräddningsstationer, med följande fakta enligt respektive webbplats.

Hudiksvalls sjöräddningsstation är äldst, grundad 1997, men inte först. Den började som filial till stationen i Stocka, som länge var enda sjöräddningsstation i Hälsingland. Stocka stängde år 2000. RS Hudiksvall, som stationen heter i sjöräddningsvärlden, har 19 frivilliga. I Hudiksvall ligger rs Evert Taube redo vid småbåtshamnen (bilden).

Lönnångers sjöräddningsstation, grundad 2001, tog över från Stocka för att erbjuda sjöräddning längs i första hand Nordanstigs kust. RS Lönnånger har 18 frivilliga. I Lönnånger ligger rs Gustaf B Thordén.

Söderhamns sjöräddningsstation, grundat 2005, är en viktig länk mellan sjöräddningsstationerna i Hudiksvall och Gävle. RS Söderhamn har 32 frivilliga och är därmed störst i Hälsingland. I Söderhamn ligger rs Arizona och ett miljöräddningssläp.

Sjöräddningssällskapet, eller som det egentligen heter Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS), är en ideell förening. Den står dock för huvuddelen av all sjöräddning i Sverige. Sjöräddningssällskapet ingår via avtal med Sjöfartsverket i den organiserade sjöräddningen, där Kustbevakningen, Sjöpolisen och andra också ingår.

Sjöräddningssällskapet gör flest utryckningar av alla. Det medverkar i 70 procent av alla sjöräddningsutryckningar i Sverige.

Organisationen har 69 sjöräddningsstationer, där folk och fartyg är redo att vid larm lämna kaj inom 15 minuter. Cirka 2 100 frivilliga är engagerade i verksamheten.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls sjöräddningssällskap