Havsnära Hudik
blir ny stadsdel

Åttiosex miljoner kronor till kajrenovering av Hudiksvalls gamla hamnområde. Det klubbade ett enhälligt Hudiksvalls kommunfullmäktige i kväll (bilden).

Kattvikskajen HudikOmgestaltningen av det gamla hamnområdet i centrala Hudiksvall har börjat, efter en tid av planarbete och tekniska undersökningar.

Gamla Kattvikskajen, som tidigare var Hudiksvalls styckgodshamn, ska bli en ny stadsdel, Havsnära Hudik, med hav och grönska bokstavligt talat inpå knutarna.

Havsnära Hudik ska få bostäder, butiker, restauranger, kontor, grönområden, strandpromenad och kanske också hotell. Redan i dag finns en attraktiv strandpromenad på Hudiksvallsfjärdens norra sida, som ansluter till Kattvikskajen. Några minuters gångväg bort ligger Hudiksvalls absoluta centrum.

Om Hudiksvall får behålla sin centralt belägna järnvägsstation, får staden här en stadsdel som man kan dagpendla till och från över länsgränsen. Bostadsmiljöns attraktionskraft är i sig stor.

Vägen till dagens beslut har varit krokig. Men nu går det undan. Arbetet med kajombyggnaden ska starta under fjärde kvartalet 2016, om allt går enligt planerna.

Havsnära Hudik är ett av Hudiksvalls största investeringsbeslut någonsin. Och det räcker inte med dagens anslag. Senare tillkommer flera tiotals miljoner kronor för att ställa i ordning marken och göra den redo för bostads- och fastighetsbyggare.

Kommunen kommer att riva dagens kajer och ersätta dem med en ny kajkonstruktion. Den är anpassad till att marken innanför kajerna ska användas för bostäder och andra byggnader.

I Kattvikskajens södra del blir det en stenslänt, för att skapa en rumslig variation och hålla kostnaderna nere. Närmast vattnet byggs ett samlat gång- och cykelstråk.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kattvikskajen, Håstaholmen och andra hamnområden som är berörda, förutom artiklar om Kattvikskajen som årlig loppmarknad: Stadsdel Kattvikskajen (2 juli 216), Nya Kattvikskajen tar form (4 juni 2016), Camping på Kattvikskajen (16 oktober 2014),Kattvikskajen för evigt (7 juni 2014), Bostäder vid Köpmanberget (15 mars 2014),Camping på Kattvikskajen (16 december 2013), Havsnära tomter i Hudik (4 december 2013), Plan klar för Östra hamnen (4 oktober 2013), Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen(27 augusti 2013), Havsnära villatomter i Hudik (28 juni 2013), Oklar kajutveckling (10 juni 2013), Hamnstråk snart verklighet (17 maj 2013), Havsnära boende i Hudik (21 december 2012), Bostäder i Hudiks hamn (10 november 2012), Överens om Kattvikskajen(9 november 2012), Inga nya villahavstomter (7 november 2012), Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012), Hudik får havsnära stadsdel (10 oktober 2011).

text och foto:
Jörgen Bengtson