Underhåll
av Svartsundsrännan?

Svartsundsrännan – vattenvägen norr om Söderhamn mot Skärså och Långvind – behöver underhåll.

För nio år sedan blev Svartsundsrännan restaurerad. Innan dess var det inte möjligt att ta sig med båt mellan fastlandet och Skatön utanför. Nu har växtligheten börjat ta över igen. Träd och buskar växer ner över kanterna på kanalen. Vass och gräs växer upp så att enstavlorna är svåra att se. Marken närmast rännan, där träd planterades och som var tänkt att bli ett parkområde, hålls inte efter.

Det finns ingen plan för underhåll av Svartsundsrännan. När väl rännan var renoverad, tänkte ingen på underhållsbehovet.

Det är det som kan bli problemet med EU-stöd, säger Henrik Olsson på Söderhamns Skärgårdsenhet, enligt Söderhamns kust- och skärgårdsförenings tidskrift Bränningen (nummer 3, 2016). Man får pengar för att göra något, men sedan finns inga pengar för underhåll. För att Skärgårdsenheten ska kunna underhålla rännan, behövdes ett politiskt beslut om detta – och pengar.

Svartsundet, som Svartsundsrännan tidigare hette, går mellan Söderhamnsfjärden och Midsommarfjärden. Svartsundet har varit en farled sedan 1300-talet. Landhöjningen har successivt gjort den smalare och grundare.

Sedan mitten av 1800-talet har Svartsundsrännan blivit rensad åtskilliga gånger. Första kända upprensningen skedde på 1840-talet. Sedan var det dags för ny utgrävning 1871. En stor restaureringen skedde 1928, då man försåg rännan med betongkanter. I januari 2006 startade den hittills största renoveringen, som det tog nästan två år att genomföra till en kostnad av 3,9 miljoner kronor. Renoveringen var uppdelad i två etapper.

Renoveringen från slutet av 2007 ska stå sig i åtminstone 50 år, trodde expertisen för nio år sedan. Nu börjar renoveringen att pocka på underhåll.

svartsundsrannan-2014Bilden visar infarten till Svartsundsrännan från söder. Djupet är cirka 1,60 meter. I själva rännan är djupet drygt två meter. Segelfri höjd är tre meter och bredden nära nio meter vid normalt vattenstånd.

Längden på Svartsundsrännan, räknat från 3-knopsskylten i söder till 3-knopsskylten i norr är 1,2 kilometer. Den grävda kanalen, egentliga rännan, är 285 meter lång.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kust- och skärgårdsförening