Sandarnes båttvätt
blev framgång

Borstbåttvätten blev en framgång. Sandarne båtklubb kan summera sitt första år med en båtbottentvätt: 225 tvättade båtbottnar.

battvatt-batborst– Båtägarna var mycket nöjda och tyckte det var prisvärt vilket gjorde att många tvättade båten fler än en gång, berättar Söderhamns kommun, som delvis finansierat båttvätten, på sin webbplats Söderhamn.se.

Tvätten har fått genomslag bland båtägare från Hudiksvall till Gävle, men framför allt för folk med båt längs Söderhamns kust, från Skärså i norr till Ljusne i söder.

Bakom båtbottentvätten står Sandarne båtklubb. Den öppnade i juni 2016 som den först av sitt slag på Hälsingekusten. Söderhamns kommun har satsat 800 000 kronor på båtbottentvätten.

Sandarne båtklubb har betalat självkostnadspris för anläggningen. Klubben står för driftskostnader och underhåll. Båtklubben får behålla intäkter från verksamheten de tre första åren; sedan blir det omförhandling med kommunen om avtalet.

Fördelen med en borsttvätt är att den kan ersätta giftiga båtbottenfärger. Dessa färger innehåller metaller och svårnerbrytbara föreningar, som läcker ut i vattnet och skadar både växter och djur.

Minskad påväxt på båtbotten är inte bara viktig för miljön, utan också för sjösäkerheten. Påväxten ökar båtens motstånd i vattnet och därmed både bränsleförbrukning och manöverförmåga.

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) rekommenderar båtägare att tvätta båtbotten ett par gånger per år. Det kan ske antingen på anvisad plats med uppsamlingsmöjligheter för spolvattnet (spolplatta) eller i en anläggning för båtbottentvätt som den i Sandarne.

Båtvätten i Sandarne har stängt för i år. Den öppnar igen nästa år.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun