Hudiksvall växer
som största stad

hudiksvall-hamn-och-kyrkaHudiksvall växer som största stad på Hälsingekusten och i Hälsingland. På fem år – från 2010 till 2015 – har staden vuxit från 15 015 till 16 081 invånare. Därmed har Hudik 2 365 fler invånare än befolkningstvåan i Hälsingland, Bollnäs.

Statistiska centralbyrån (SCB) håller ordning på vilka tätorter Sverige har. SCB kom för några dagar sedan med en rapport, där verket redovisar nya tätorter och tätorter som har förlorat sin roll som tätort. SCB har för Långvind.com gjort en specialkörning av alla tätorter. För Hälsingekustens tre kommuner är läget följande:

Nordanstigs kommun har ingen förändringar i antalet tätorter och vilka orter som är tätorter. Kommunen har följande tätorter i fallande storleksordning: Bergsjö (1 292 invånare), Gnarp (1 199), Harmånger (592), Ilsbo (453), Strömsbruk (360), Stocka (340), Hassela (329) och Jättendal (258).

Hudiksvalls kommun har fått två nya tätorter, Fredriksfors och Edsta, som längre tillbaka varit tätorter men 2010 var så kallade småorter. En tätort 2010, Hålsjö, har upphört att vara tätort 2015, för att SCB har förändrat metoden för tätortsberäkning. En annan tätort 2010, Maln, har vuxit ihop med tätorten och staden Hudiksvall. Kommunen har följande tätorter i fallande storleksordning: Hudiksvall (16 081 invånare), Iggesund (3 419), Delsbo (2 185), Sörforsa (1 581), Näsviken (910), Njutånger (849), Enånger (643), Friggesund (530), Fredriksfors (224) och Edsta (223).

Söderhamns kommun har fått två nya tätorter, Trönö, som tidigare var småort, och Åsbacka, som tidigare ingick i Sandarne. En tätort 2010, Skog, har upphört på grund av metodförändring. Två tätorter, Marmaverken och Söderala, har vuxit ihop med Marmaskogen. Kommunen har följande tätorter i fallande storleksordning: Söderhamn (12 259), Ljusne (1 946), Sandarne (1 681), Marmaskogen (1 585), Bergvik (719), Mohed (550), Vannsätter (444), Åsbacka (260), Vallvik (242) och Trönö (215).

Hälsinglands sex största tätorter är, med antal invånare inom parentes: Hudiksvall (16 081), Bollnäs (13 716), Söderhamn (12 259), Ljusdal (7 259), Edsbyn (4 179) och Iggesund (3 419).

SCB redovisar befolkningen i alla Sveriges tätorter och småorter vart femte år. En tätort har minst 200 invånare och högst 200 meter mellan byggnaderna.

En småort har färre invånare än tätorten men tätare befolkning, 50–199 invånare och högst 150 meter mellan byggnaderna. SCB:s redovisning av småorter för år 2015 kommer den 19 december 2016.

text och foto:
Jörgen Bengtson