Bättre villkor
för havsnäringen?

Kommer företag inom havsnäringen att få bättre villkor?

Det hoppas intresseorganisationen Sjöfartsforum. I slutet av förra året överlämnade det ett förslag till maritim åtgärdsplan till infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Sjöfartsforum vill bland annat ha
• myndighetsregelverkslotsar som hjälper företag
• sänkt skatt för el till fartyg under 400 bruttoton
• turistmoms på 12 procent i gästhamnar
• avgränsade områden för vattensport
• regelförenklingar
• bättre samordning mellan myndigheter
• nationella riktlinjer vid havsplanering
• mer maritim forskning

– Statsrådet gav ett intresserat intryck. Hon ser gärna ett fortsatt arbete och dialog kring frågorna, säger Joachim Glassell, verkställande direktör för Sjöfartsforum, till tidningen Skärgården (nummer 46, 2016).

Sjöfartsforum (bilden visar webbplatsens startsida) är en ”intresseförening för det nationella maritima klustret”. Sjöfartsforum arbetar för ökad kunskap om sjöfarten och det svenska maritima klustret samt för goda konkurrensförutsättningar för dess aktörer. Sjöfartsforum vill utveckla den maritima näringen, som den ser som en svensk basnäring, bland annat genom att utveckla vattenvägarna och sjöfartens andel av transporterna.

Jörgen Bengtson