Ljusne har
ny webbplats

Ljusne är Hälsingekustens fjärde största tätort. Den hade i flera år en aktiv webbplats, www.ljusne.se, som dock gick i graven sommaren 2013. Nu är den åter aktiv, därtill med helt ny grafisk form.

Tidigare stod föreningen Kustorternas Framtid – en paraplyförening för främst Söderhamnskustens föreningar och företag – bakom webbplatsen. Men den led sotdöden, när ingen orkade driva föreningen vidare. Långvind.com skrev om detta för drygt tre år sedan, Kustorter utan framtid? Då hade inget hänt på webbplatsen sedan sommaren 2013. Webbplatsen blev verklighet våren 2010 och fick en ambitiös start.

Med föreningens hädanfärd, gick också webben i graven. Sedan en tid finns åter en aktiv webbplats på www.ljusne.se (bilden). Vem som står bakom, framgår inte, mer än att det är en ”privat–ideellt-bedriven webbsida”. Mobilnummer och adress på webbplatsen går till Ljusnefors Camping AB, vilket ger en ledtråd om att någon med engagemang i campingplatsen ligger bakom ljusne.se.

En styrka med webbplatsen är att den listar evenemang, företag och föreningar. Registret visar på ett mer aktivt näringsliv och föreningsliv i Ljusne än många nog föreställde sig: strax över 100 företag och 23 föreningar. Evenemangskalendern varierar med säsong, och är betydligt magrare under vintern än vi kan förvänta oss under sommaren.

Ljusne.se har också avdelningar för sevärdheter och historia.

Jörgen Bengtson