Okända ”Sjöbasis”
i andra generationen

Hört talas om ”Sjöbasis”?

Jaså, inte. Nu går Sjöbaserat informationssystem, Sjöbasis, som lanserades 2009, in i sin andra generationen: Sjöbasis G2.

Sjöbasis är igång dygnet runt året om för att samla in, bearbeta och dela sjöinformation mellan flera myndigheter. Kustbevakningen har utvecklat Sjöbasis på uppdrag av regeringen.

Efter nästan två år av utvecklingsarbete, driftsatte Kustbevakningen förra veckan den andra generationen av systemet. Den är ”både är säkrare och mer användarvänligt än sin föregångare”, skriver Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Sjöbasis gör följande:

• Samlar in sjölägesinformation från system i Försvarsmakten, Sjöfartsverket samt Havs- och vattenmyndigheten.

• Samlar in sjöinformation från system i Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning.

• Erbjuder snabb information dygnet runt, året om.

• Reglerar tillgången till den sammanställda informationen, både på myndighetsnivå och på användarnivå.

• Sammanställer information och erbjuder olika tjänster till användarna på deltagande myndigheter.

– Det händer mycket inom it på åtta år så en ny, uppdaterad version har varit nödvändig för att kunna leva upp till de krav som ställs i dag, säger Johan Lundahl, som har lett projektet tillsammans med Alexander von Buxhoeveden, i pressmeddelandet.

Sjöbasis är populärt.

– Flera myndigheter har visat ett intresse att ansluta sig vilket är glädjande men det ställer också krav på att vi vidareutvecklar funktionerna i systemet, så vi har att göra även i framtiden, säger Johan Lundahl.

Jörgen Bengtson