Mer vatten på
Hälsingekusten

Allt fler på Hälsingekusten får kommunalt vatten eller vintervatten via lokal samfällighetsförening. Både Hudiksvalls, Söderhamns och Nordanstigs kommuner bygger ut sina vattenområden. Senast är förslag att göra Lingarö, Rogsta, till kommunalt vattenområde.

– VA-avdelningen har märkt av ett stort och ökande intresse från fastighetsägare i Lingarö att ansluta sig till den kommunala drickvattenanläggningen, skriver Hudiksvalls kommun i förslag till beslut.

Kommunen är beredd att investera sju till nio miljoner kronor i en utbyggnad av kommunala vattennätet. Upp till nittiotalet fastigheter kan bli aktuella för anslutning. Öka permanentboende och dålig vattenkvalitet, förklarar intresset för kommunal vattenanslutning.

Kommunen drar vatten till fastighetsgräns. Fastighetsägaren betalar anslutningsavgift enligt vanlig kommunal taxa och ansluter sedan servisledningen till huset.

Extra bonus blir sannolikt att kommunala Fiberstaden AB kommer att erbjuda alla fastigheter anslutning till det fiberoptiska stadsnätet genom samförläggning av nät med Hudiksvalls kommun.

Kommunen är beredd att arbeta snabbt och hoppas kunna bygga ut nätet för dricksvatten under 2018. Den exakta omfattningen på verksamhetsområdet är inte klar. Det får bli en process med intresserade. En av fastigheterna som är aktuell för anslutning är Lingarögården (bilden), som samlar boende och företag på Lingarö.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till planerna. Nu står kommunstyrelsen på tur att ta ställning på sitt möte på tisdag.

Tidigare har bland annat Borka och Fäskär i Hudiksvalls kommun och Sörfjärden i Nordanstigs kommun fått kommunalt vatten. Två stora fritidshusdominerade områden vid havet har fått vintervatten via lokala samfällighetsföreningar, Långvinds fritidsområde, Enånger, och Humlegårdsstrand, Norrala.

Vintervatten till fler permanent- och fritidsboende på Hälsingekusten blir allt viktigare.

Jörgen Bengtson
Foto: Lingarögården