Turistsajt vidgar
med Gästrikekusten

Hälsingekusten.se är inte bara en turistsajt för Hälsingekusten, utan numera också för Jungfrukustens sydliga del, Gästrikekusten. Långvind.com har från i dag en fyllig information om de sex viktigaste öarna på Gävlekusten under toppfliken Se och underfliken Gästrikekustens öar.

Till en början presenterar Hälsingekusten.se sex öar, som har en gemensam nämnare: öarna har historiskt haft bofast befolkningen och har i något fall det fortfarande.

Öarna är, från norr till söder: Kusökalv, Kusön, Iggön, Lövgrund, Eggegrund (bilden) och Limön.

Varje ö har en illustrerad artikel med historia, geologi, fauna, flora och mänskliga aktiviteter av olika slag samt naturligtvis uppgifter om fyrar, hamnar och enslinjer för att ta sig i land.

– Det är rolig att utvidga vår redan mycket stora webbplats med öar längs hela Jungfrukusten. Ösamlingen är inte komplett, men vi arbetar hela tiden med att lägga nya öar till gamla. I dag har totalt 32 öar egna artiklar, varav 26 är från Hälsingekusten och sex är från Gästrikekusten, säger Agneta Bengtson, teknisk redaktör Hälsingekuten.se.

– Vi ser också över möjligheten att komplettera vår ”göra-avdelning” med en del turistiska dragare på Gästrikekusten, säger hon.

Jörgen Bengtson
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Nyheten uppdaterad 17 februari 2018