Ingen algblomning
på Hälsingekusten

Algblomningen har börjat i Stockholms skärgård och längre söderut. Men Hälsingland är än så länge förskonat. Om och när algblomningen kommer, gäller det att vara förberedd.

Bilden visar situationen i Östersjön den 27 juni 2018.

Länsstyrelsen i Stockholms län ger allmänna råd på vad man ska tänka på vid algblomning:

Undvik badande eller onödig kontakt med vatten, när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön eller gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna ”gryn” som liknar mycket små barr.

En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna, när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5–1 meters djup och egenskaperna ovan är uppfyllda.

Om du ändå badat i algbemängt vatten, skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation, skölj ögonen med rinnande vatten.

Om du har svalt större mängder algbemängt vatten – mer än några kallsupar – och har uttalade symtom, bör du kontakta sjukhus.

• Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap, till exempel hundar, får, kor och hästar.

Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten, kontakta läkare eller veterinär. Sjukdomssymptom är diarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägar, rinnande näsa, ögonirritation samt utslag som kan klia.

Symptom efter bad är iarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägar, rinnande näsa, ögonirritation samt utslag som kan klia. Symtomen kommer inom några timmar (högst tolv timmar) och varar i en till två, eventuellt tre, dygn. Risk för lever- och njurpåverkan föreligger bara om man har svalt kraftigt (synligt) algbemängt vatten i stora mängder.

Sjukvårdsupplysninger ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Jörgen Bengtson
Foto: SMHI