Översvämning hotar –
men inte Hälsingekusten

Mer än var tionde svensk bor inom 500 meter från kusten eller någon av de fyra största sjöarna, enligt Statiska centralbyrån (SCB). Stora fastighetsvärden kan därför påverkas om havsnivån stiger med en meter eller mer. Hälsingekusten är dock inte hotad av översvämning, mer än marginellt, för här kompenserar landhöjningen stigande havsnivå.

Berörda myndigheter behöver agera gemensamt för att få fram bättre data kring kuster och sjöar, säger Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

– Tillgången till detaljerade djupdata inom grunda kust- och strandområden är mycket begränsad och vi ser ett stort behov av ett nationellt kartläggningsprogram till stöd för klimatanpassningen, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén pressmeddelandet.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) presenterade 2017 och 2018 material om framtida havsnivåer. Enligt dessa kan medelvattenståndet höjas med ungefär en meter i södra Sverige.

I norra delarna av Sverige blir effekterna mindre, bland annat genom den landhöjning som fortfarande pågår sedan den senaste istiden.

Havsnivåhöjningen kan dock, enligt SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning), bli dubbelt så stor i de fall där hård väderlek och ogynnsamma bottenförhållanden skapar förutsättningar för extrema, tillfälliga nivåhöjningar.

Enligt en färsk SCB-analys bor mer än var tionde person inom 500 meter från havs- eller insjökust. Marknadsvärdet för privatägda fastigheter inom samma begränsade område uppgår till hela 3 284 miljarder kronor. Till detta kommer värdet av offentliga fastigheter, till exempel förvaltningsbyggnader och skolor, som inte ingår i materialet, eftersom dessa saknar taxeringsvärden.

Det är inte bara kustboende, som riskerar att drabbas av stigande havsnivåer, utan också människor och byggnader inåt landet. Sammantaget pekar nämligen olika analyser på att ett stort antal människor i landet kommer att påverkas av förändringarna på sikt och att stora fastighetsvärden hotas direkt eller indirekt genom störningar på anläggningar (reningsverk, elförsörjning, vattenförsörjning med mera) samt infrastruktur som fastigheterna är beroende av.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay