Iskall nyhet i
sommarvärmen

Det är sällan vi får servera en iskall nyhet i sommarvärmen, men det gör vi nu. Isbrytaren Oden kommer den 31 juli 2018 att avsegla på en sommarexpedition i kalla vatten, Arctic Ocean 2018.

Ett av målen med expeditionen är att hjälpa forskarna att bättre förstå molnens viktiga roll i det arktiska klimatsystemet. Övergripande tema för forskningen handlar om molnens roll för klimatet och hur det mikrobiologiska livet i havet och isen är kopplat till hur moln bildas i Arktis.

Isbrytaren Oden – som Hälsingekusten.se brukar berätta om när den vintertid gör tjänst i Östersjön – kommer att ligga förtöjd vid ett stort isflak i Arktiska oceanen. Fyrtiotalet forskare kommer att arbeta ombord med att göra mätningar och samla in prover och data från hav, is och luft. Proverna kommer bland annat att hjälpa forskarna att bättre förstå molnens viktiga roll i det arktiska klimatsystemet.

– Från Sjöfartsverkets sida är vi glada att kunna bidra till att Sveriges mångåriga forskningsverksamhet i Arktis kan fortgå och det också en fördel att fartyget kan nyttjas även när det inte är is runt våra egna kuster, säger säger Tomas Årnell, affärsområdeschef isbrytning på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Klimatförändringen i Arktis går snabbare än någon annanstans på jorden. En av de tydligaste följderna av uppvärmningen är en krympande havsis, särskilt på sensommaren.

Molnen spelar en viktig roll i det arktiska klimatet, eftersom de bland annat reflekterar och sprider strålning från solen och jorden; detta styr i sin tur hur havsisen fryser och smälter. Att bättre förstå hur dagens klimatförändringar påverkar Arktis, och hur det i sin tur påverkar det globala klimatsystemet, är en nyckel till att kunna göra prognoser för framtidens klimat.

Bilden visar några av Sjöfartsverkets isbrytare, dock inte Oden.

Jörgen Bengtson
Foto: Sjöfartsverkets webbplats