Stor ökning av
sjöräddningar

Antalet sjöräddningsfall har ökat kraftigt i sommar, maj–juli, till den högsta nivån sedan 2000, 651 fall. Antalet sjöräddningar kan vara det högsta någonsin, men det var först för 18 år sedan, som Sjöfartsverket började föra statistik över sjöräddningsfallen.

Sjöräddningssällskapet bekräftar bilden av en ökning i antalet båtbränder och drunkningstillbud. Sällskapet tillägger att larmen från Norrlandskusten ökat i år jämfört med tidigare.

Sjuttio procent (457 fall) av sjöräddningsfallen under maj–juli rörde fritidsbåtar, 14,6 procent (95 fall) personer som hamnat i nöd utan farkost – till exempel simmare – och 7,7 procent (50 fall) handelsfartyg.

Det totala antalet sjöräddningsfall under säsongen maj-juli fortsätter att öka för tredje året i rad. I år är det 27,8 procent mer än medelvärdet för de föregående fem åren.

Den största ökningen jämfört med förra året är bland personer utan farkost.

– Antalet ärenden som rör personer utan farkost, till exempel simmare, har nästan fördubblats sedan motsvarande period förra året. I år har vi gjort insatser i 95 ärenden varav 44 har varit drunkningstillbud. Vädret kan ha varit en påverkande faktor till ökningarna men kan inte med säkerhet beläggas, säger Mattias Hyllert, direktör sjö- och flygräddning vid Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Sjöfartsverket ansvarar för svensk sjöräddning, Den bygger på samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer, yrkessjöfart och grannländer. Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, nyttjar statens samlade resurser vid insatser. Räddningsledaren gör vid varje enskilt ärende en bedömning av vilka resurser som krävs för insatsen med hänsyn till bland annat avstånd, lämplighet och farans beskaffenhet.

Den ideella föreningen Sjöräddningssällskapet fortsätter att spela en mycket viktig roll i sjöräddningen. Under maj–juli 2018 deltog Sjöräddningssällskapet i 81,2 procent av fallen, där någon form av räddningsenhet användes.

– Våra räddningsstationer har märkt av en ökning av förebyggande insatser under sommaren. Det har inte varit dåligt väder någonstans i landet, vilket gör att det är fler personer i rörelse även på vattnet, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet, i samma pressmeddelande.

Diagrammet visar antalet sjöräddningsfall maj–juli från 2000 till 2018.

Jörgen Bengtson
Diagram: Sjöfartsverket