Skrotning av båtar
på Hälsingekusten

Gamla fritidsbåtar på Hälsingekusten som tjänat ut, kan med statligt stöd få en gravplats på båtkyrkogården.

Riktigt så uttrycker sig inte Havs- och vattenmyndigheten (HAV), men den satsar nu två miljoner kronor på skrotning av gamla fritidsbåtar. I dag finns 25 inlämningsställen för skrotning av fritidsbåtar, men totalt skrotas bara några hundratal per år.

HAV räknar med att det finns ungefär 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar i Sverige. Endast en bråkdel av dessa går till skrotning och återvinning. HAV vill ändra på det.

– Gamla övergivna båtar kan läcka plast och andra farliga ämnen till våra känsliga havs- och vattenmiljöer. Med den här satsningen hoppas vi att fler båtägare blir medvetna om problemet och att fler gamla fritidsbåtar skrotas, säger Lisa Bredahl Nerdal, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning på HAV, i ett pressmeddelande (5 september 2018).

För många produkter finns ett system för producentansvar, dock inte för fritidsbåtar. Här ligger ansvaret för skrotning hos den sista ägaren. Av cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige är över 100 000 båtar 40 år eller äldre. Antalet sjöodugliga uppskattas till 62 000 och antalet övergivna skrotbåtar till cirka 2 000, enligt HAV.

Många båtägare låter gamla båtar bli liggande på tomter, marinor, båtklubbar och i vattenbryn, eftersom de tycker att det är för dyrt att skrota dem.

HAV har upphandlat skrotningshjälp av företaget Båtskroten AB på Muskö i Stockholms skärgård, som ska utföra tjänsten för HAV:s räkning. Det sker i samarbete med Sweboat, Svenska Båtunionen och Stena Recycling AB.

– De ska dels informera fritidsbåtsägare i hela landet om möjligheten till skrotning till subventionerat pris, dels erbjuda en modell där de själva eller underleverantörer kan hjälpa till att hämta skrotbåtar. De båtar som skrotas ska i första hand återvinnas och företaget ska också i vissa fall undersöka om det finns rester av giftiga båtbottenfärger, skriver HAV i pressmeddelandet.

HAV:s pengar får endast användas för att betala själva skrotningen. HAV tror att pengarna kan räcka till mellan 180 och 360 båtar, beroende på längd och vikt för båten. Man kan lämna in sin båt för återvinning i hela Sverige.

Här är regler som gäller för att få ta del av HAV-båtskrotningen:
• Båten ska vara minst tre meter lång
• Båten ska väga minst 200 kilogram
• Ägaren ska betala transport till återvinningscentral
• Ägaren betalar eventuell sanering
• Erbjudandet omfattar privatpersoner, företag och båtklubbar.
• Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker, dock längst till 31 december 2018
• Anmäl om skrotning ska göras på nätverket Båtreturs webbplats.

Jörgen Bengtson
Foto: Kat Singer, HAV