Fyrar och farleder
inte bara statligt ansvar

Fyrar och farleder ansvarar statliga Sjöfartsverket för. Så tror nog många att verkligheten ser ut. Men det är en sanning med modifikation. Skärgårdskommuner och större insjökommuner har ansvar för många farleder och fyrar, vanligen sådana som Sjöfartsverket har avvecklat för att de inte behövs för yrkessjöfarten.

Söderhamns och Hudiksvalls kommuner har flera farleder, som de ansvarar för. I ansvaret ligger underhåll av flytande utmärkningar såsom fyrar, ensmärken, prickar och lysbojar.

Skärgårdsenheten Söderhamn sköter detta inom Söderhamns kommun. Så sent som i går utförde Skärgårdsenheten underhållsarbete på Prästholmens fyr (bilden), som fick ny fasadbelysning, och Garpholmens fyr.

Den som vill följa Skärgårdsenhetens arbete kan göra det på dess välbesökta facebooksida, som har 2 703 ”gilla”.

En av Sjöfartsverkets huvudverksamheter är svenska farleder. Verket utvecklar och håller farlederna öppna, säkra och i gott skick. I arbetet ingår drift och underhåll av sjösäkerhetsanordningar som fyrar, bojar, prickar, radarfyrar, referensstationer för GPS-satellitnavigering, Differential Global Positioning System (DPGS) med mera. Sjöfartsverket äger drygt 1 000 konventionella fyrar.

Jörgen Bengtson
Foto: Skärgårdsenheten Söderhamns facebooksida