Renare vatten med
ny damm i Lillfjärden

En dagvattendamm på 2 500 kvadratmeter ska minska utsläppen i Lillfjärden, Hudiksvall, med 37 ton per år.

– Det här är en långsiktig reningslösning. Det blir grumligt vatten i dammen och sen får vi tömma den kanske vart tjugonde år, säger Gustav Eriksson, miljö- och vatteningenjör på tekniska kontoret, Hudiksvalls kommun, till Helahälsingland.se.

På måndagen började kommunen att gräva en ny dagvattendamm i nordöstra delen av Lillfjärden. Dagvattnet från Norra industriområdet rinner i dag ut i en stor vassrugge mellan Kärleksstigen och Promenaden. Till detta kommer en del tungmetaller och lösningsmedel, som läcker från en gammal soptipp under Glysisvallen.

Dammen är grund, cirka en meter djup. Men det räcker, för att partiklar – under en långsam genomströmning – ska sjunka till dammens botten. På partiklarna sitter skadliga ämnen som tungmetaller, vilka är skadliga för levande organismer.

För att göra genomströmningen än långsammare, kommer kommunen att leda vattnet genom ett kanalsystem, som löper parallellt med Lillfjärdens östra strand. I anslutning till bäcken vid utegymmet kommer dagvattnet att ledas ut i själva Lillfjärden.

I dag hamnar 60 ton partiklar per år i Lillfjärden. Med den nya dammen räknar kommunen med att få bort 37 ton partiklar per år.

Bygget är inte utan utmaningar. Lera och sediment det svårt att få stabilitet. Därför måste man lägga en hel del jobb på att få underlaget stadigt, bland annat genom att varva stockar, plastarmeringsnät, geotextil och sten till en så kallad rustbädd.

Resultatet ska bli en vall med vass, gräs och blommar mellan reningsdammen och Lillfjärden.

– Här ska man kunna gå ut och sätta sig och ha det gött, säger Jonas Rasmusson på Hudiksvalls kommun.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay