Alla isbrytare
har fullt upp

I tisdags lämnade isbrytaren Frej hamn i Luleå. Därmed är nu Sveriges alla fem statsisbrytare i drift.

– Just nu växer isen till snabbt i framförallt Bottenviken, men också längs kusterna i Bottenhavet, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket, på webbplatsen sjofartsverket.se.

Isen växte till långsamt i svenska farvattnen under december och första halvan av januari. Men de senaste veckorna har Kung Bore kopplat ett stadigt grepp om Sverige med stor istillväxt i flera farvatten.

Sveriges ostkust, både norr och söder om Hälsingekusten, har nu is. Isen ligger fast till norra Kalmarsund.

De svenska statsisbrytarna samt den inhyrda isbrytaren Thetis assisterar sjöfarten till och från hamnar längs Norrlandskusten och i Vänern.

Som en följd av den snabba istillväxten, skärper Sjöfartsverket fartygsrestriktionerna till hamnar på sträckan Örnsköldsvik–Öregrund samt på Vänern och Göta älv. Endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. Restriktioner är inget nytt. I Sverige blir det restriktioner varje vinter, särskilt till hamnarna längs övre Norrlandskusten.

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram.

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in. Till detta kommer samarbete mellan framför allt Sverige och Finland i att hjälpa varandra med isbrytning.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay