Fjorton miljoner för
vattenvård i Gävleborg

Staten satsar i år drygt 1 149 miljoner kronor i havs- och vattenmiljöanslag, en ökning från drygt 950 miljoner kronor 2018. Den största andelen av anslaget går till Sveriges 21 länsstyrelser, där Gävleborg kammar hem 14 375 325 kronor.

Länsstyrelserna fördelar pengarna vidare till kommuner, organisationer och företag. De går bland annat till fiskevård, kalkning, lokala vattenvårdsprojekt (Lova-projekt), arbete med vattenförvaltning, åtgärdsprogram för hotade arter samt insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer.

År 2019 delar statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV) ut 160 miljoner kronor för Lova. Till detta kommer andra anslag, som gör att länsstyrelserna totalt får över 400 miljoner kronor för lokalt vattenvårdsarbete.

– Nu gör vi en större satsning på lokala vattenvårdsåtgärder. Tanken är att satsa på ökad information om övergödningens konsekvenser, ta fram kunskapsunderlag för åtgärder och beslut samt att planera och genomföra dessa. Målet att kunna öka åtgärdstakten för lokalt vattenmiljöarbete, säger Mats Svensson, avdelningschef på HAV, i ett pressmeddelande i dag.

Lova-bidraget infördes 2009. Det kan sökas av både kommuner, ideella organisationer och andra sammanslutningar i icke vinstdrivande syfte, för lokalt vattenvårdsarbete.

Syftet med Lova är i första hand att minska övergödningen och spridning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljön. Men det går också bra att använda Lova för medfinansiering av till exempel EU-projekt på lokal nivå och till åtgärder för att minska miljögifter från fritidsbåtar, ta hand om spökgarn och restaurera till exempel våtmarker.

Med hjälp av Lova kan alltså aktörer på Hälsingekusten växla upp pengar för konkreta, vattenmiljöförbättrande insatser.

Jörgen Bengtson