Jubileum för
periodiska systemet

Grundämnet nickel – en silvervit, högglänsande metall som är vanlig i legeringar – är en av Hälsinglands landskapssymboler. På fredag och lördag firar Gävleborgs län Hälsinglands grundämne.

Bakgrunden är att det periodiska systemet fyller 150 år den 2 mars, att grundämnet nickel (bilden) upptäcktes i Los koboltgruva, Hälsingland, och att Högskolan i Gävle fått nickel som så kallat fadderämne.

Nickels upptäckare var bergsmannen Axel Frederik Cronstedt. År 1751 försökte han utvinna koppar från kopparnickel i gruvan i Los, men istället fick han fram en vit metall, som han kallade nickel.

FN-organet Unesco har utropat 2019 till Internationella periodiska systemets år. Svenska kemisamfundet har med anledning av det tilldelat Högskolan i Gävle grundämnet nickel. För att uppmärksamma 150-åringen inbjuder högskolan allmänheten till en föreläsning om det periodiska systemet – med extra fokus på nickel, kan man tro – den 1 mars.

Nickel är en av många landskapssymboler. Till de mer kända hälsingska symboler hör lin (blomma), dellenit (sten), blek taggsvamp (svamp) och Hälsingesången (sång). En komplett samling av Hälsinglands landskapssymboler finns på denna sida.

Jörgen Bengtson