Nästan isfri
hälsingekust

Hälsingekusten är nästa isfri. Drivis finns i havet utanför Hudiksvall, men annars är kusten fri från vinterns is.

I delar av Sverige har våren anlänt. Men än ligger det rejält med is i Ålandshav och norrut. Till havs är det öppet vatten men in mot kusterna finns både fast is och drivisbälten. Blå färg på kartan är öppet hav, gult spridd drivis, rosa nyis, brandgul tät drivis och röd mycket tät drivis.

På den finska sidan är isläget värre. I stort sett alla hamnar från Kemi i norr till Kaskö i söder är infrusna. Sex finländska isbrytare från jobbar med att hålla farlederna öppna för handelsflottan. På det här klippet kan man se hur isbrytning går till i praktiken.

För den som vill följa med isläget, publicerar Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) isläget i alla svenska farvatten längs kusterna plus Finska viken, Rigabukten, Vänern och Mälaren. Isläget omfattar iskartor, israpporter och trafikrestriktioner. Klicka här för iskartan!

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI och Meteorologiska institutet