HAV svarar
på frågor om hav

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) har en speciell tjänst om just hav. Sverige har tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som länsstyrelserna driver på uppdrag av HAV. Den som berör Hälsingekustens del av Östersjön finns i Umeå, Informationscentralen för Bottniska viken.

Dit kan man ringa 010-225 41 11, e-posta icbv@lansstyrelsen.se, fylla i en blankett eller besöka facebooksidan, för att rapportera en händelse, till exempel algblomning, eller om man sett ett dött djur på stranden.

På facebooksidan säger Informationscentralen för Bottniska viken att dess ”uppgift är att nå ut med information i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö”. Informationscentralen ska informera ”om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Bottniska viken. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.”

För den som inte är hemma i gränsdragningen till sjöss, så omfattar Bottniska viken Östersjöns nordligaste vik, som ligger mellan Sverige och Finland med Ålands sydligaste del som södra utposten. Bottniska viken är 587 kilometer lång och omfattar 116 300 kvadratkilometer. Bottniska viken delas från norr in i följande delar: Bottenviken, Norra Kvarken, Bottenhavet, Södra kvarken, Ålands hav och Skärgårdshavet.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay