Petersvik
blir logistikpark

En stor stridsfråga på Medelpadskusten är Petersvik. Ska den gamla villabebyggelsen och unika stadsdelen ge plats åt en logistikpark och hamn?

Svar: ja.

I början av juli 2019 kom det definitiva beskedet från Högsta domstolen. Den tar inte upp överklagan från Mark- och miljödomstolen till prövning. Dess domslut i ärendet kring logistikparken i Petersvik ligger fast. Det innebär att Sundsvall Logistikpark nu kan börja bygga i Petersvik i Sundsvall.

Planerna omfattar ett planerat nav för tåg-, väg- och fartygslogistik samt en containerhamn för transporter från SCA:s anläggning Tunadal för cirka 700 miljoner kronor. Det finns även planer på en kombiterminal med tillhörande etableringsytor.

Nästa steg för projektet är slutgiltiga investeringsbeslut i Sundsvalls kommunfullmäktige och hos SCA.

Petersvik är en stadsdel i Skönsberg i nordöstra Sundsvall. Petersvik består i huvudsakligen av villabebyggelse från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Petersvik är något av ett sommarsyskon till Sundsvalls berömda stenstad, fast i Petersvik är det Medelpads trähustradition som är representerad med ståtliga sommarvillor i trä.

Föreningen Rädda Petersvik har länge slagits för att bevara Petersvik gamla trähusbebyggelse. Nu ser det slaget ut att vara förlorat, undantaget de hus som redan före det definitiva domstolsbeslutet var räddade.

Hälsingland har ingen containerhamn. Närmaste finns i Gävle och Sundsvall, där Tunadalshamnen länge varit ett provisorium, men där kanske Petersvik blir den permanenta lösningen.

Jörgen Bengtson
Foto: Arkitektupproret