Max en
öring om dagen

Från 1 september gäller hårdare regler för det kustnära fisket: Inget nätfiske på vatten grundare än tre meter, minimibestämmelser för vissa arter och max en öring per dag, är några av de nya reglerna från Havs- och vattenmyndigheten (HAV).

Fiske med nät får mellan 1 september och 10 juni inte ske i vatten grundare än tre meter. Mellan 15 oktober och 30 november blir dessutom allt nätfiske förbjudet oavsett djup.

Fiske med handredskap får både minimi- och maximimått för gädda, gös och öring. Dessutom får maximalt en vildfångad öring, som uppfyller storlekskraven, tas upp per person och dag.

Syftet med HAV:s nya regler är att stärka bestånden av öring, sik, gös och gädda. Åtgärden gäller längs kusten från norra Uppsala län till Västernorrlands län.

På HAV:s webbplats finns detaljerad information om vad som gäller från 1 september 2019.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay