Lågt grundvatten
ökad risk för saltvatten

Låga grundvattennivåer ökar risken för saltvatteninträngning i befintliga och nya brunna på Hälsingekusten. När Långvinds samfällighetsförening borrade ny brunn för några år sedan, stötte man på saltvatten. Enstaka andra som borrat efter vatten på kusten, kan vittna om att saltvatten finns även i berggrunden på Hälsingekusten.

På Hälsingekusten är dock saltvatten inget större problem. Det är värre i andra skärgårdar och fastlandsdelar vid havet. Extremt låga grundvattennivåer har dock lett till saltvatteninträngning i brunnar, som tidigare inte haft problem. När grundvattennivåerna sjunker, ökar risken för saltvatteninträngning.

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) är grundvattennivåerna i bergen på Hälsingekusten under det normala, dock inte på riktigt låga nivåer. För att återgå till en normal grundvattensituation krävs avsevärt mer nederbörd än normalt.

Vatten med hög salthalt blir oanvändbart som dricksvatten. Det leder också till korrosion i hushållsmaskiner, rör och pumpar.

Naturligt bildat grundvatten tränger så småningom undan det salta vattnet. Men det kan ta allt från några månader till flera år att återfå drickbart vatten, enligt SGU, som även kartlägger var det finns risk för brist.

SGU rekommenderar den som har enskild brunn att vara uppmärksam på sin vattenförbrukning och tillgång, eftersom nivåerna normalt fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

Den som vill studera grundvattenivåerna kan göra det på SGU:s webbplats, där det finns olika typer av kartor. Kartan här visar grundvattennivån i juli–augusti 2019 i små respektive stora magasin. SGU har också översiktliga kartor över bland annat Sveriges grundvattenmagasin.

Jörgen Bengtson
Karta: SGU