Ostindiefararen
Götheborg till Östersjön

Ostindiefararen Götheborg (bilden) kommer att segla på nytt – och segla till Östersjön. Om vi kommer att se henne i hälsingska farvatten är inte klart, eller om Götheborg kommer att segla till Gävle eller Sundsvall.

Klart är dock att Götheborg seglar igen sommarmånaderna 2020 och 2021. Det göteborgska logistikföretaget Greencarrier AB har slutit avtal med fartygets ägare, Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC AB), om att ta fullt finansiellt och operativt ansvaret för skeppet under dessa år, med option på ett år till.

De två första årens seglatser på Nordsjön och i Östersjön är redan finansiellt säkrade. Det västsvenska näringslivet, liksom andra intressenter, kommer att få möjlighet att utnyttja skeppet för marknadsföring under seglatsernas olika hamnuppehåll.

– Erfarenheterna från tidigare års seglingar visar att Götheborg har en mycket hög attraktionskraft och lockar stora antal besökare varhelst hon visar sig, säger SOIC AB och Greencarrier AB i ett pressmeddelande.

I dagsläget talar de om att segla till de nordiska och baltiska huvudstäderna och ”ytterligare hamnar”.

Verkställande direktör, med ansvar för kommande expeditioner, är Peter Alexandersson.

– Vi har tre utmaningar. De är att sätta skeppet i segelbart skick, planera expedition 2020 samt förbereda för eventuell expedition till Kina 2021–2022, säger han.

Ostindiefararen Götheborg är en kopia i skala 1:1 av ostindiefararen med samma namn, som började segla på Kina 1739. Sex år senare, efter tre resor, gick hon 1745 på grund på undervattensklippan Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp och sjönk 600 meter från ankarplatsen.

Den moderna ostindiefararen Götheborg har tre master, längd på 47 meter, bredd på 11 meter och djup på 5,25 meter. Hon har 26 segel med sammanlagd segelyta på 1 964 kvadratmeter – samt två motorer och all typ av modern utrustning i övrigt. Fartyget  började byggas 1995 och stod färdigt 2005.

Jörgen Bengtson
Foto: Svenska Ostindiska Companiet AB