Havsforskning
utanför Hornslandet

Isarna från istiden lämnar tydliga spår i naturen på land. Mindre känt är spåren på havsbotten. Under senaste veckan har forskningsfartyget R/V Electra af Askö (bilden) undersökt istidens lämningar på havsbotten utanför Hornslandet i Hudiksvall.

Forskarna har samlat mer kunskap kring det förlopp, som inlandsisen hade från det att större delen av Norden var täckt av inlandsis för 10 000–12 000 år sedan. Undersökningen ska i sin tur leda till större förståelse för hur dagens globala uppvärmning kan påverka vår tids inlandsisar och klimat.

R/V Electra har gjort kartering av havsbotten, med målet att samla in så mycket prover, spår och kunskap som möjligt.

– Vi kartlägger spåren av hur och var is har skrapat havsbotten, påverkat sediment och förändrat landskapet. Vid sidan av expeditioner till Antarktis eller Grönland kan vi alltså undersöka platser som tidigare täckts av inlandsis, och på så sätt försöka se ett slags mönster för vad som kan hända i framtiden i Antarktis, säger forskningsledare Sarah Greenwood till Helahälsingland.se i går.

En viktig fråga är varför en del inlandsisar verkar vara mer sårbara och instabila än andra.

Långvind.com har tidigare skrivit om fartyget, Östersjöfokus på Almedalen (29 juni 2018). R/V Electra ägs av Östersjöcentrum, som är en del av Stockholms universitet. R/V Electra har avancerad teknik, som bland annat gör det möjligt för forskarna att få en tredimensionell bild av havsbotten i realtid.

– Det visar oss hur isen har rört sig, skrapat och format havsbotten, hur flera meter stora hål har skapats när bitar av isberg fallit ner. Vi kan lära oss mycket av hur isarna smälte och hur det formades flodsystem av smältvatten, säger Sarah Greenwood.

R/V Electra levererades i juni 2016 och är stationerat vid Askölaboratoriet, Trosa, för havsforskning i Östersjön. Hon ersatte Askölaboratoriets gamla forskningsfartyg Aurelia.

Jörgen Bengtson
Foto: Stockholms universitet