Östersjöfokus
på Almedalen

Årets Almedalen är här, med i denna stund 4 337 planerade seminarier. Östersjön står i fokus för åtta seminarier, som nätverket Baltic Eye står för.

– Baltic Eye är på plats för att lyfta och rapportera om Östersjöfrågorna inför valet i september, skriver Baltic Eye i ett pressmeddelande.

Baltic Eye arrangerar en ny utställning på det nya forskningsfartyget R/V Electra, där man sammanfattar vad man ser som ”de åtta viktigaste åtgärderna för ett friskare Östersjön”.

Utställningen på fartyget kopplar ihop forskning inom övergödning, fiske, biologisk mångfald och föroreningar som läkemedel och plast i Östersjön. Ombord finns forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer, som svarar på frågor och förklara hur saker hänger ihop.

Baltic Eye har följande seminarier under Almedalen:

Tisdag 3 juli
10.00–10.15: Nya främmande arter i Östersjön – problem eller nya resurser?
12.15–12.45: Politik för ett friskare Östersjön – vad vill Moderaterna?
15.00–15.15: Nya främmande arter i Östersjön – problem eller nya resurser?

Onsdag 4 juli
10.00–10.15: Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden?
12.15–12.45: Politik för ett friskare Östersjön – vad vill Socialdemokraterna?
15–15.15: Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden?

Torsdag 5 juli
10.00–10.15: Vilka regleringar behövs för farliga ämnen så att de inte skadar havsmiljön?
12.15–12.45: Vad kan jordbrukspolitiken göra för att minska övergödningen av Östersjön?

R/V Electra af Askö, vanligen kallad Electra, är ett isgående forskningsfartyg. Det ägs och drivs av Östersjöcentrum på Stockholms universitet. Fartyget levererades i juni 2016.

R/V Electra är stationerat vid Askölaboratoriet, där det används för havsforskning i Östersjön. Electra ersatte Askölaboratoriets gamla forskningsfartyg Aurelia. Electra bekostades till stor del genom en donation på 30 miljoner kronor från Familjen Erling-Perssons stiftelse.

Jörgen Bengtson
Foto: Baltic Eye